AM RU EN

Գտիր քո երազած աշխատանքը

Ինչի է նշանակում աշխատել Թի Ըքաունթում

Տարիների աշխատանքի արդյունքում մենք այսօր ունենք ձևավորված մեծ թիմ՝ կազմված մարդկանցից, ովքեր միայն աշխատակիցներ չեն: Մեր ընկերության ղեկավարությունը և աշխատակիցները մեկ ընտանիքի պես առաջնորդվում են ընդհանուր արժեքներով, առաջ են ընթանում՝ զարգանալով և հաղթահարելով բոլոր դժվարությունները։ Գործի նկատմամբ պատասխանատվությունը և Ընկերության հանդեպ նվիրվածությունը առաջնային պայմաններն են Թի Ըքաունթի մեծ ընտանիքի լիարժեք անդամ դառնալու համար։ Թի Ըքաունթի ղեկավարությունը և աշխատակիցները ստեղծել են դրական ու ընկերական մթնոլորտ և շարժվում են ընդհանուր արժեքներով, որոնք բոլորիս դարձնում են մեծ ընտանիքի լիարժեք անդամներ: Մենք համոզված ենք, որ մեր հաջողությունները, հաճախորդների հետ ստեղծած դրական ու արդյունավետ հարաբերությունները, առողջ թիմային հարաբերություններն ու մեր աշխատակիցների անձնական նվաճումներն ուղղակիորեն կապված են մեր ձևավորած և զարգացող արժեքներին և մթնոլորտին։ Այդ իսկ պատճառով կառուցել և օրեցօր բարելավում ենք թափանցիկ, հուսալի և ազնիվ միջավայր մեր մեծ թիմի յուրաքանչյուր անդամի համար:

Հաշվապահ

Եթե դու մոտիվացված ես նոր գիտելիքներ ստանալու, մասնագիտական աճ գրանցելու և լավագույն թիմում աշխատելու, ապա կարող ես միանալ մեր թիմին, մենք սպասում ենք քեզ։

 

 Աշխատանքի նկարագրություն

«Թի Ըքաունթ» ՍՊԸ-ն աշխատանքի է հրավիրում փորձառու հաշվապահների, ինչպես նաև փորձառու հաշվապահների վերահսկողության տակ աշխատելու նպատակով՝ մասնագիտական գիտելիքներ ունեցող սկսնակ հաշվապահների։ Հաշվապահը պատասխանատու է հաշվապահական հաշվառման պարտականությունների ամբողջ շարքի համար:


Աշխատանքային պարտականություններ

 • Հաշվապահական հաշվառման վարում
 • Հաշվետվությունների կազմում՝ համաձայն ՀՀ հարկային օրենսդրության
 • Հաշվապահական փաստաթղթերի կազմում և փաստաթղթաշրջանառության վարում
 • Բանկային գործառնությունների ձևակերպում
 • Հարկային հաշիվների էլեկտրոնային դուրս գրում
 • Աշխատավարձի հաշվարկային և վճարային փաստաթղթերի կազմում և վճարում
 • Դեբիտորական, կրեդիտորական պարտքերի հաշվառում
 • Եկամուտների, ծախսերի հաշվառում
 • Ծրագրային բազաներում ընթացիկ այլ գործարքների վերաբերյալ համապատասխան գործառնությունների մուտքագրում
 • Առհաշիվ գործարքներին առնչվող առաջնային փաստաթղթերի գրանցում
 • Աշխատանքային պարտականություններից բխող այլ անհրաժեշտ գործառույթների կատարում:

Պահանջվող որակավորումներ

 • Բարձրագույն կրթություն տնտեսագիտության, ֆինանսների կամ հաշվապահության ոլորտում
 • Համափատասխան մասնագիտական աշխատանքային փորձ
 • Հաշվապահական հաշվառման ստանդարտների, ՀՀ հարկային օրենսդրության իմացություն
 • ՀԾ հաշվապահական ծրագրի իմացություն
 • MS Office փաթեթի, մասնավորապես Excel ծրագրի լավ իմացություն
 • Արագ կողմնորոշվելու, հաճախորդների հետ հաղորդակցվելու հմտություն
 • Թիմում աշխատելու ունակություն
 • Հայերենի գերազանց իմացություն, անգլերենի և ռուսերենի լավ իմացությունը կդիտվի որպես առավելություն:

Հավելյալ տեղեկություններ

Ինչ առավելություններ է տալիս «Թի Ըքաունթ» ՍՊԸ-ն իր աշխատակիցներին՝

• Կայուն աշխատանք

• Մրցակցային աշխատավարձ

• Լրացուցիչ վճարովի արձակուրդային օրեր

• Անվճար LUNCH

• Կորպորատիվ միջոցառումներ

• Ուսանողներին ընձեռում է հնարավորություն համատեղելու աշխատանքն ու ուսումը

• Աշխատակիցներին տրամադրում է օրենքով սահմանված բոլոր արտոնություններն ու իրավունքները

• Փորձառու թիմ ղեկավարներ, ովքեր մանրակրկիտ աշխատանք են տանում յուրաքանչյուր սկսնակ աշխատողի հետ:

 

Ընկերությունն աշխատում է հնգօրյա աշխատանքային ռեժիմով՝ երկուշաբթիից ուրբաթ, ժամը՝ 09։00 - 18։00։

Գրասենյակի հասցեն՝ Փոքր կենտրոն, Իսրայելյան 37, 1/1։

 

Դիմելու գործընթացը

Հետաքրքրված թեկնածուները կարող են ուղարկել իրենց ինքնակենսագրականը hr@taccount.am էլեկտրոնային հասցեին՝ նամակի թեմայի դաշտում նշելով պաշտոնի (Հաշվապահ) անվանումը:

Ավագ հաշվապահ

Ավագ հաշվապահ

 

Եթե փնտրում ես աշխատանք մոտիվացված, պրոֆեսիոնալ և դինամիկ զարգացող թիմում, ապա այս աշխատանքը հենց քեզ համար է։

 

Աշխատանքային պարտականություններ

 • Ստացված/դուրս գրված հաշիվների ձևակերպում ՀԾ-ում
 • Բանկային գործառնությունների ձևակերպում
 • Ապրանքանյութական արժեքների մնացորդների վերահսկում
 • Հաշվապահական հաշվեկշռում առկա մնացորդների, տողերի վերահսկում
 • Հարկային պարտավորությունների, գերավճարների հաշվառում և վերահսկում
 • Դեբիտորական, կրեդիտորական պարտքերի, կանխավճարների հաշվառում և վերահսկում
 • Առհաշիվ անձանց տրված գումարների հաշվառում, հաշվետվությունների կազմում
 • Աշխատակիցների ընդունման, ազատման, պաշտոնի փոփոխության և այլ գրանցման հայտերի պատրաստում հաշվետվությունների ներկայացման էլեկտրոնային համակարգում
 • Աշխատավարձի և դրան հավասարեցված վճարումների, նպաստների հաշվարկների իրականացում
 • Հիմնական միջոցների հաշվառում և վերահսկում
 • Եկամուտների և ծախսերի հաշվառում
 • Հարկային, վիճակագրական և այլ պետական մարմիններ ներկայացվող հաշվետվությունների կազմում
 • Ֆինանսական հաշվետվությունների պատրաստում
 • Գրությունների կազմում և ուղարկում համապատասխան պետական մարմիններ
 • Հաշվապահական հաշվառման, հարկային օրենսդրության և հարակից օրենքների, ինչպես նաև այդ իրավական ակտերում պարբերաբար կատարվող փոփոխությունների մասով խորհրդատվության տրամադրում գործընկերներին և խմբի աշխատակիցներին
 • Գործընկերների հետ արդյունավետ համագործակցության ապահովում
 • Աշխատանքային պարտականություններից բխող այլ անհրաժեշտ գործառույթների կատարում:

Պահանջվող որակավորումներ

 • Բարձրագույն կրթություն տնտեսագիտության, ֆինանսների կամ հաշվապահության ոլորտում
 • Առնվազն 3 տարվա համապատասխան աշխատանքային փորձ
 • Հաշվապահական հաշվառման ստանդարտների, ՀՀ հարկային օրենսդրության և հարակից օրենքների գերազանց իմացություն
 • ՀԾ հաշվապահ 7 և ՀԾ առևտուր ծրագրերի, Tax Service համակարգի իմացություն
 • MS Office փաթեթի, մասնավորապես Excel ծրագրի լավ իմացություն
 • Հայերենի գերազանց, անգլերենի և ռուսերենի լավ իմացություն
 • Բանավոր և գրավոր հաղորդակցման գերազանց հմտություն
 • Առաջնորդելու և ուղղորդելու հմտություն
 • Թիմում աշխատելու ունակություն
 • Առաջնահերթությունների և ժամանակի կառավարում
 • Աջակցելու և համագործակցելու պատրաստակամություն
 • Մանրուքների հանդեպ ուշադրություն
 • Պատասխանատվություն, պարտաճանաչություն                                        
 • Ինքնատիրապետում
 • Նախաձեռնողականություն:        

 

Հավելյալ տեղեկություններ

Ինչ առավելություններ է տալիս «Թի Ըքաունթ» ՍՊԸ-ն իր աշխատակիցներին՝

• Կայուն աշխատանք

• Մրցակցային աշխատավարձ

• Լրացուցիչ վճարովի արձակուրդային օրեր

• Անվճար LUNCH

• Կորպորատիվ միջոցառումներ

• Աշխատակիցներին տրամադրում է օրենքով սահմանված բոլոր արտոնություններն ու իրավունքները:

 

Դիմելու գործընթացը

Հետաքրքրված թեկնածուները կարող են ուղարկել իրենց ինքնակենսագրականը hr@taccount.am էլեկտրոնային հասցեին՝ նամակի թեմայի դաշտում նշելով պաշտոնի (Ավագ հաշվապահ) անվանումը: