Ծառայություններ

Մեր կողմից մատուցվող ծառայությունների շրջանակը միտված է բավարարելու թե Հայաստանի Հանրապետության և թե արտասահմանյան ընկերությունների ֆինանսական պահանջները։

Կազմակերպության ստեղծում և գրանցում

Նոր բիզնես սկսող անձինք կխնայեն ժամանակը և ռեսուրսները, ինչպես նաև կարագացնեն իրենց կազմակերպության գրանցման գործընթացը։

Ավելին

Պետական գրանցման համար փաստաթղթերի մշակում

Մենք կմշակենք համապատասխան փաստաթղթերը և կներկայացնենք պատասխանատու մարմիններին, ինչը հնարավորինս կկրճատի Ձեր կազմակերպության գրանցման գործընթացը։

Ավելին

Կազմակերպությունների հաշվապահական հաշվառման վարում

Ընկերության ֆինանսական վիճակի մասին արժանահավատ տվյալներ կարելի է ստանալ որակավորված հաշվապահների կողմից անթերի հաշվապահական հաշվառման վարման պայմաններում։

Ավելին

Հարկային և հաշվապահական խորհրդատվություն, պլանավորում և հաշվարկում

Համաձայն հարկային օրենսդրության տնտեսվարող սուբյեկտները պարտավոր են կատարել օրենքով սահմանված վճարումները։

Ավելին

Հաշվառման համակարգերի ներդնում

Բիզնեսի Զարգացման և գործունեությանը ավելի արագ դարձնելու նպատակով Թի Ըքաունթ ՍՊԸ-ն իրականացնում է հաճախորդ ընկերության/ կազմակերպության գործունեությանը համապատասխանող արդյունավետ համակարգը։

Ավելին

Ֆինասական և հարկային հաշվետվությունների կազմում

Թի Ըքաունթ ՍՊԸ-ն իրականացնում է Ֆինանսական և հարկային հաշվետվությունների կազմում։

Ավելին

Հարկային և հաշվապահական խորհրդատվություն

Ընկերությունը տրամադրում է հաճախորդներին և գործընկերներին հարկային և հաշվապահական խորհրդատվություն տարբեր բարդ իրավիճակներում։

Ավելին

Կադրային Գործավարություն

Աշխատակիցները յուրաքանչուր ընկերության կամ կազմակերպության անկյունաքարն են։

Ավելին

Գործընկերներ

Մեր հաջողության գրավականը մեր Գործընկերներն են, որոնք մեզ նախընտրում են բարձր որակավորման, պատասխանատվության և անթերի աշխատանքի շնորհիվ։